Genel Coğrafya PDF İndir

Genel Coğrafya
Kitabın ilk basımı “Coğrafya Bilimi ve Coğrafya Öğretimine Giriş” ismiyle yayımlanmıştır.

Bu kitap hem öğrencilere ve öğretmenlere hem de coğrafyaya ilgi duyan tüm okuyuculara coğrafyayı tanıtmak, benimsetmek ve sevdirmek için hazırlanmıştır. Kitabın içeriği ve konu kapsamları, daha kapsamlı coğrafi konulara derinlemesine girilmeden önce, bir ön hazırlık, bir ön bilgi kaynağı niteliğindedir.

Kitaptaki konular yedi bölümde toplanmış olup, bir bütün olarak bu bölümlerdeki konuların kapsamı “Coğrafyaya Giriş” dersindeki konulara paralellik gösterir.

Bu nedenle kitap “Genel Coğrafya” veya “Coğrafya’ya Giriş “olarak da adlandırılabilir.