F.Çiçek Derman Bibliyografyası PDF İndir

F.Çiçek Derman Bibliyografyası
Bibliyografyalar, kitaptan pula ve haritalara, müzik kayıtlarından basılı sanat eserlerine uzanan bir yelpazede, her türü belgenin künyeleriyle birlikte kaydı olduğu için, temel danışma kaynaklarından biri sayılır. Hazırlandıkları yayınların mevcudiyetinin tespiti, varsa bibliyografik kimliğinin belirlenmesi; bazen bunların nerede bulunabileceklerinin araştırılması; künyeden esere ulaşmak ve koleksiyon oluşturmada seçeme yardım etmek gibi vazifeleri vardır.

Çeşitli türleri bulunan bibliyografyaların kişiler üzerine hazırlanmış olanları, özel bibliyografyalardır. Bunların hem kaydeder hem haber verir; zaman açısından kişinin hayatı boyunca ortaya koyduklarını ihtiva eder. Konusu ve yayın türü bakımından yalnızca bibliyografyası hazırlanan kişinin eserlerini içerir. Basılmış yahut basılmamış, özgün veya basılı eser, makale yahut da tez gibi ayrıma gitmez…