Eski Hindistan’da Budizm PDF İndir

Eski Hindistan’da Budizm
Eski Hindistan’da Budizm adlı bu kitapta okuyucu yapılan arkeolojik buluntular ışığında:

*Buda’nın yaşadığı dönemlerdeki kentler ve bunların coğrafi yapısı, yönetim biçimleri, ekonomik yapıları, sosyal sınıfları, nüfus yoğunlukları;

*Buda’nın yaşadığı dönemden Kral Asoka’nın hüküm sürdüğü döneme kadar olan Budacılığa ait yazılı metinlerin oluşumu, dilin ve edebiyatın gelişimi, en eski Pali ve Cataka metinlerinin içeriğini;

*Çilecilik uygulamaları ve bunu Batı’daki süreçleri ile konuştukları;

*Vedalar döneminden başlayıp Buda’nın yaşadığı döneme kadar olan dinsel inanışları ruh güçü öğretisi, genedoğum inancı, kurban törenlerinin oluşum süreçlerini;

*Hindistan’da Budacılığın yayılmasında öncü olmuş Chandragupta, Aşoka, Kanişka dönemleri hakkında bilgiler bulacaktır.