Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-II PDF İndir

Ermeni Harfli Türkçe Metinler / Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-II
Türkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri de Ermeni alfabesidir. Türkçenin Ermeni harfleriyle yazımı, günlük yaşamda Türçe konuşan, Ermeniceyi ya hiç bilmeyen ya da çok az bilen Ermeni nüfusla yazı yoluyla iletişim kurmanın ve bu kitlenin aynı yolla kendini ifade etmesinin aracı olarak gelişmiştir.

Ermeni alfabesinin Türkçe metinlerin yazımında kullanılmasına 14. Yüzyıldan itibaren yazma eserlerde, 18. Yüzyıldan itibaren de basılı eserlerde yaygın olarak rastlanır. Şiir, destan, roman gibi edebi eserlerde, çok dilli lüfatlerde, mezar taşı kitabelerinde, incil ve diğer dini kitaplarda karşılaştığımız Ermeni harfli Türçeyle pek çok gazete ve dergi de yayınlanmıştır.