Endüstriyel Kumanda Sistemleri PDF İndir

Endüstriyel Kumanda Sistemleri
Kitap yazarın; endüstriyel kumanda, endüstriyel kontrol, endüstriyel sürücüler ve endüstriyel veri iletişimi konusundaki sistemleri konularında dermiş olduğu dersler ve sayısız proje ve eğitim etkinliklerinin yanı sıra endüstriyel otomasyon eğitimi ve diğer otomasyon etkinlikleri sürecinde çeşitli akademisyenlerin öneri ve eleştirileri yoluyla ortaya çıkmış bir çalışmadır.” Çalışma; Kumanda Devreleri, SIMATIC S7-200 Kontrol Birimi, Temel Kumanda Uygulamaları, Tasarım ve Gerçekleme, Program Denetim İşlemleri, Sayısal İşlemler, Gerçek Zaman İşlemleri, Kesmeli Çalışma ve Sorular başlıkları altında dokuz bölümden oluşmaktadır. Çalışmada, otomasyon alanına destek niteliğinde verilen kuramsal eğitimi sürecinde sistemlere ilişkin matematiksel modeller ve çözümler üzerinde durulmuştur. Matematiksel çözümlerin yanı sıra kitapta ağırlıklı olarak uygulamaya ilişkin bilgi ve sorunlar değerlendirilmiş; matematiksel modelleme, matematiksel çözüm ve var olan teknoloji ile gerçekleme birlikte değerlendirilmiştir.Endüstriyel otomasyon alanında çalışan mühendislere yönelik olarak hazırlanan bu kitap, Elektrik Elektronik Fakültesi Kontrol Mühendisliği programlarında yer alan Endüstriyel Kumanda Sistemleri ve Endüstriyel Otomasyon dersleri için de yararlı bir kaynak kitap niteliğindedir.