Edebiyat Yazıları & Makaleler PDF İndir

Edebiyat Yazıları & Makaleler
Elinizdeki bu kitap, akademik yaşantım içinde farklı dergi ve kitaplarda yayımladığım araştırma yazılarının (ulusal hakemli dergilerde yayımlanan araştırma makaleleri, ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kurultaylarda sunulan sözlü bildiriler ve edebiyat üzerine yazılmış araştırma yazısı nitelikli denemeler) derlenmesi ve bir arada sunulması ihtiyacından doğmuştur. Bu derleme kitap, içerik olarak edebiyat sosyolojisi, edebiyat tarihi, şiir, hikaye ve roman incelemeleri ile Türk dili ve edebiyatı öğretimi alanlarında yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Farklı tür ve içerikteki bu yazılar iki ana bölüm altında sunulmuştur.