Ebru PDF İndir

Ebru
Gelenekli sanatların en eskilerinden biri olan ebrû, bugün daha ziyade bir levha sanatı olarak tanınıyor olsa da, hat ve tezyinî sanatlar gibi, kitabî sanatlar içinde gelişen bir sanat dalıdır.

Ebrû Nakkaş’ın zarif tecellilerinin sanatkârın iradesinin tamamen dışında, ya da onun küçük müdahaleleri sonucunda su üzerinde şekillenmesi ve kâğıt üzerine alınmasıyla ortaya çıkan bir sanattır. Farça “Ebrî” Çağatayca “Ebre”, Arapça “Varaku’l-Mücezza” ve Avrupalıların “Marbled Paper Papier Marbrê” şeklinde kullandıkları; Şemseddin Sami Bey’in, geçen yüzyılın sonlarından itibaren hepsini unutturacak şekilde “Ebrû” olarak kullanıldığını söylediği bu sanat Orta Asya’dan neşet etmiştir. Kaynakların belirttiğine göre “Türkistan” menşeli olan ve ebrû sanatkârlarının arasında yaygın olan kanaate göre de, “Buhara” da başladığı kabul edilen ebrûnun, kesin olarak hangi tarihten itibaren görülmeye başladığı bugünkü bilgilere göre belli değildir.

Bu albüme konu olan ebrû sanatçısı Neyzen M.Sadreddin Özçimi, geleneğe bağlı olarak çalışan ve bu yolda eserler veren bir sanatkârdır. Ebrûyu, gelenekli sanatlarımızın disiplini içerisinde hocası Alparslan Babaoğlu’ndan meşk ederek bütün incelikleri ile öğrenmiştir. Sadreddin Bey , insani renk olgunluğu ve ebrû kümelerindeki homejenlik ile çok derin düşüncelere sevk edebilen ahenkteki battal ebrûlarının yanında hocasının yorumlarıyla güzelleştirdiği ve üslûplaştırdığı çiçekli ebrûları, selim zevki ile kendisine mahsus bir edaya büründürmüştür.

Türkçe ve İngilizce olarak sanata yakışır bir baskı ve cilt ile yayınlanan EBRU KİTABI, Gelenekli Ebru Sanatımızın hakkında doyurucu bilginin yanında, yüzlerce ebrû örneği de sunmaktadır.