Dönüşüm Tarotu PDF İndir

Dönüşüm Tarotu
Yu¨zyıllar boyunca mistikler ve bilgeler hayatın en derin sırlarını daha kolay hatırlamamıza ve du¨şu¨nmemize yardım etmenin bir yolu olarak hikayeleri kullandılar. Osho bizim çağımızın, eski çağ hikayelerinin zamandışı bilgeliğini, bize çağdaş yaşamın gerçekliklerine dair anlık ve pratik içgöru¨ler verecek şekilde 21. yu¨zyıla uyarlama konusunda sıra dışı hu¨nere sahip usta bir hikaye anlatıcısıdır. 60 kartlık destenin amacı kehanet ya da geleceği tahmin etmek değildir; bu deste bizi gu¨nlu¨k yaşamımızın her alanında dönu¨şu¨m ve yenilenmenin gizli potansiyeline yönlendirir. Her gu¨n bir kart seçin ve u¨zerine du¨şu¨nmek için bir konu olarak ona karşılık gelen hikayeyi okuyun. Bir ilişkinin dinamiklerini keşfetmek ya da belirli bir soruya dair içgöru¨ kazanmak için basit bir kart dizilimi de kullanabilirsiniz.

Osho Dönu¨şu¨m Tarotu, Zen, Budizm, Sufizm, Tantra, Tao, Hıristiyanlık ve Yahudi mistisizmi gibi du¨nyanın en bu¨yu¨k bilgelik
geleneklerinden hikâyeler ve kıssalar içerir. Bu kitap ve hikâyeleri simgeleyen 60 gu¨zel kart, okurun anlamlarını daha iyi kavramasına yardımcı olmaktadır.
Örneklerden bazıları:
• Merhamet – İsa tapınaktaki tu¨ccarların tezgâhlarını devirir ve bize gerçek merhametin niteliklerini öğretir.
• Asla Ölmeyen Şey – Buda’nın hayatından az bilinen bir hikâye ve yaslı bir annenin ölen çocuğunu hayata geri
döndu¨rme ricasına verdiği yanıt.
• Taklit – kendi eşsiz bireyselliğimizi geliştirmenin önemine dair uzlaşmacı olmayan bir Zen kıssası.
• Yapmak – Bir Sufi hikâyesi şöyle tavsiye eder: “Tanrı’ya gu¨ven… Ama önce deveni bağla.”

Bu kitap bir dizi basit kart okuması için öneriler verirken Osho’nun
içgöru¨leri okura anlayış ve dönu¨şu¨mu¨n yeni boyutlarını sunar.