Divan Edebiyatımız ve Ünlü Simaları PDF İndir

Divan Edebiyatımız ve Ünlü Simaları
Divan edebiyatının Türk tarihi ile alakası bulunmadığı iddiası mübalağalı bir görüştür. İslam medeniyeti, Osmanlı tarihinin inkişafı, müessesele r, örf ve adetler hesaba katılmadan bu edebiyatı anlamak ve izah etmek imkansızdır. İyi bakılırsa, divan şiirinin teşbihlerine kadar Türk tarihinin sadık bir aynası görülür.

O kendi içinde kapalı gibi görünen Divan Edebiyatı bile, tıklım tıklım, devrine ait unsurlarla doludur. Fuzüli, Nedim, ve Şeyh Galib’in şiirlerinde yaşadıkları çağ ve çevre devrin estetiğine göre islenmiş ve değiştirilmiş olarak vardır.

Mehmet Kaplan