Din Sosyolojisi Elkitabı PDF İndir

Din Sosyolojisi Elkitabı
Din çağdaş sosyal hayatın anlaşılmasında incelenmesi gereken temel realitelerden biridir. Elinizdeki editasyon metin din denilen realiteyi farklı boyutlarıyla ele alan yirmi sekiz makaleden oluşuyor. Editör Michele Dillon bu yirmi sekiz makaleyi beş ana kısma ayırarak tasnif ediyor.