Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’nin İktisadi Yapısındaki Değişim ve Gelişmeler (1923-1938) PDF İndir

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye’nin İktisadi Yapısındaki Değişim ve Gelişmeler (1923-1938)
Kurtuluş Savaşı’yla birlikte iktisadi, ticari ve diğer sahalarda da Milli Mücadele başlatılması gerekmekteydi ve bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak Türkiye’nin sanayi ve ticaretini geliştirmek amacıyla çalışmalara yön ve hız verildi.
Cumhuriyet kurulduğu sırada ve kuruluşu izleyen yıllarda, ülkemizde kuvvetli teşebbüs sermayeleri mevcut olmadığından halkımız ancak küçük ölçekte sanayi işlerine ve orta büyüklükte sermayelerle yapılabilecek bazı imalata girişebilmiş ve büyük mikyasta yapılması lazım gelen sanayi işlerinin ise hariçten gelen sermayeler tarafından veya hükümet teşebbüs ve yardımı ile meydana getirilmesi zarureti hasıl olmuştu.
Cumhuriyetle beraber vücuda getirilen ve iktisadi gelişmeyi hızlandıran kurum ve kuruluşlar, ülkemizde yetişen hammaddelerin sadece rençperi değil, aynı zamanda imalcisi durumunu gerçekleştirmiştir. Her kurulan fabrika, yalnız onu kuranın kar ve zararı ile ilgili hususi bir teşebbüsü değil, aynı zamanda ülke iktisadının seviyesi üzerine doğrudan doğruya etkili olan bir amil olarak ele alınmıştır.