Cumhuriyet Öncesi Diyarbekir’de Maarif PDF İndir

Cumhuriyet Öncesi Diyarbekir’de Maarif
Cumhuriyet öncesi maarif yalnız Diyarbekir’de değil, belki bütün şehirlerde incelenmesi gereken bir konudur.

Osmanlının her şehrinde olduğu gibi, Diyarbekir’de de adeta bir çıkmaz ile karşı karşıya gelen eğitim ve öğretim sistemi,esasen Tanzimat’tan sonra yeni bir atılıma geçmiş, ancak asıl önemini II. Abdülhamid döneminde hissettirmiştir.

Bu çalışmada yalnız Diyarbekir şehrinin içi ele alınmıştır. Ayrıca imkanlar ölçüsünde esere Osmanlı arşiv belgeleriyle açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Eser iyi incelendiğinde Diyarbekir gibi payitahta çok uzak bir taşra kentinde bi çok kısa sayılabilecek bir zamanda verilen eğitim ve öğretim ile neler yapılabileceği anlaşılacaktır…