Çevre Teknolojisi 1 Kitap Özeti

Çevre Teknolojisi 1
Çeşitli sanayi atıklarının ve doğal kaynak döküntülerinin çağdaş ilim ve teknikada hammadde ve enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi, az atıklı ve atıksız teknolojik proseslerin işlenmesinde önemil yeri vardır ve günün aktüel problemlerinden en önemlisidir. Kitapta çeşitli sanayi atıklarının ve doğal kaynak döküntülerinin minimum miktara azaltılması, değerlendirilmesi yolları ve aynı zamanda etraf muhitinin korunması gibi iki çok önemil problem ışıklandırmıştır.

Birinci Yol: Olmuş ve biriktirilmiş atıkların rasyonel metotlarla kullanılması ve ortadan kaldırılması.
İkinci Yol: Bambaşka çağdaş az atıklı ve atıksız teknolojinin işlenip hazırlanması,