Borsa İstanbul’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu PDF İndir

Borsa İstanbul’un Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Borsaları ile Entegrasyonu
İÇERİK
• Kuramsal Çerçeve
• Literatür Taraması
• Uluslar Arası Portföy Kuramı Ve Entegrasyonu
• Ekonometrik Yöntem Analiz Sonuçları