Belagat & Meani – Beyan – Bedi PDF İndir

Belagat & Meani – Beyan – Bedi
Belâgat, söz sahibinin kalbinde olan mananın özünü, onu bozacak kısaltmadan ve usandıracak 
uzatmadan sakınmak sureti yle ifade etmesidir.

Allah  Teâlâ’nın  son  mesajı  için  Arapça’yı  seçmiş  ve  müslümanları  onu  okuyup  anlamakla mükellef kılmıştı r. Dolayısıyla sözlerin en güzelini ihti va eden bu ebedî mesajı anlamaları için insanların onun dilini bütün incelikleriyle öğrenmeleri gerekmektedir. Belâgat isimli eser, bu gaye için telif edilmiş klasik ve çağdaş kaynaklardan derlenmiş; her seviyedeki okuyucunun 
kolayca anlayabileceği akıcı bir üslupla kaleme alınmış; başta İlâhiyat ve Edebiyat fakülteleri öğrencileri olmak üzere konuya ilgi duyan herkesin isti fade edebileceği bir kitaptır.