Bakü Komünü -Rus Devrimimde Milliyet ve Sınıf- PDF İndir

Bakü Komünü -Rus Devrimimde Milliyet ve Sınıf-
Tarihsel öncülleriyle birlikte 1917 Şubat Devrimi patlak verdiğinde Kafkasya’da sorun sınıfsal değil ulusaldı. Bu da ‘burjuva devrimi’ tartışmalarının belki Bakü’de ve Kafkasya’nın diğer yörelerinde Petrograd’dan çok daha canlı yaşanmasına zemin hazırlanmıştır. (Suha Ünsal)