Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı PDF İndir

Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığı
Bu çalışma, Azerbaycan Türkçesinin söz varlığını dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Azerbaycan Türkçesinin güzelliklerini yansıtma gayesiyle kaleme alınan bir eserdir.

Dünyanın en şiirsel destanlarından olan “Kitab-ı Dedem Korkut”un, “Köroğlu”nun yaratıcısı Azerbaycan halkı, asırlar boyu Molla Nasreddin latifelerine gülüp, ağılara, mersiyelere, nohelere ağlayıp, dörtlü bayatılardan zevk alıp, ozan koşmalarını dinleyip, oyun müzikleriyle dans edip, makamların derin felsefesini düşünüp, halılarda dünyanın bin bir rengini, çalarını, tabiatın, mevsimlerin ayrı ayrı güzelliklerini canlandırmışlardır. Dört bir yandan baskın eden düşmanlardan korunmak için alınmaz kaleler inşa etmişler. Azerbaycan toprağı, Nizami, Nesimi, Hatai, Fuzuli, Vagif, Sabir, Hadi, Aşık Alesker gibi ölümsüz şairler yetiştiren Azerbaycan Türkçesinin ölümsüz şiirleriyle, edebi eserleriyle güzelliklerinin yansıtıldığı bu eserle Azerbaycan bütün dünyaya selam söylemek istiyor.