Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938) PDF İndir

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938)
Bu eserde atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Yeni Türkiye’nin kuruluşu konu alınmıştır. Kitap, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden 10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümüne kadar uzanan zaman aralığını kronoloji zinciri içinde sunmaktadır.