Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik Kurulu PDF İndir

Anayasal Bir Kurum Olarak Milli Güvenlik Kurulu
Milli Güvenlik Kurulu, 1961 Anayasası ile ilk kez “milli güvenlik” gibi geniş bir alanda görev almak üzere oluşturulmuş; asker ve sivil üyelerden oluşan, Bakanlar Kurulu’na yardımcı, danışma nitelikli bir uzmanlar kuruludur. 1971 Anayasa Değişiklikleri ile gücünün artırıldığı kabul edilen Kurul, 1982 Anayasasında düzenlenen ilk şekliyle tarihteki en güçlü dönemini yaşamıştır. 2001 yılında, Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Anayasa’da yapılan değişikliklerde, Kurulun görev alanı sınırlandırılmamış; sivil üyeleri artırılmak ve kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu vurgulanılmakla yetinilmiştir. Eldeki kitap, Türkiye’nin en önemli anayasal kurumlarından biri olan MGK’yı hukuksal bir bakış açısıyla incelemektedir. Milli güvenlik kavramının tanımı, kapsamı, ilişkili kavramlar. Dünyada MGK benzeri yapılanmalar. MGK’nın tarihi ve oluşturulma amacı. 1961 Anayasası döneminde MGK’nın oluşumu, görev ve yetkileri, kararlarının hukuki niteliği. 12 Mart Muhtırası sonrası Anayasa değişikliğinin MGK üzerindeki etkisi. 1982 Anayasası ile yenilenen MGK ve 28 Şubat Sürecine bu düzenlemenin etkisi. Yürürlükteki mevzuatımızda MGK.