ABD ve Fransa’da İşçi Sınıfı, Sendikalar ve IV. Enternasyonal PDF İndir

ABD ve Fransa’da İşçi Sınıfı, Sendikalar ve IV. Enternasyonal
“Yaşadığımız dönemdeki sendikalar ya işçileri boyun eğmek ve itaatkarlığa itip devrimi engellemek için emperyaliast burjuvazinin yedek parçaları olurlar ya da bunun tam aksine proletaryanın devrimci hareketinin araçları olabilirler”.
Troçki, bunu 1940’ta yazmıştı. O zamandan bu yana sendikaların, devrimci hareketin araçlarına dönüştüğü iddia edilemez.
Eksik olan sınıf örgütlüğünü hem sendikalar hem de parti düzeyinde inşa etmek, bütün bilinçli işçilere ve devrimci aydınlara düşen bir görevdir.