2019 Mahalli İdareler GYS 1.Grup 5 Çözümlü Deneme Sınavı PDF İndir

2019 Mahalli İdareler GYS 1.Grup 5 Çözümlü Deneme Sınavı
Bu eser, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görev yapan, kamu görevlerine verdikleri yıllarının ardından  “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Gişe Memuru, Memur, Mutemet, Sayaç Memuru, Tahsildar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför” gibi üst unvanlı kadrolara  (1. Grup) atanmayı hedefleyen Devlet memurlarına yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır.
Esere bakıldığında;
-Soru içeriği mevzuatın sadece ilgili unvana ilişkin hükümlerinden çıkarılmıştır,
-Sorulara ilişkin açıklamalarda fazlaca detaydan kaçınılmıştır ve özellikle mevzuat odaklı cevaplar hazırlanmıştır.
-Ortak konulara ilişkin sorular çeşitli kaynaklardan yararlanılarak zenginleştirilmiştir.