2000’e Doğru Papaların Günah Dosyası PDF İndir

2000’e Doğru Papaların Günah Dosyası
Papa’ ların çoğu, nasıl kan, şehvet, cehalet, sapıklık, taassup ve akıl almaz skandallar içinde yüzdü? Papa olmak için alınan ve verilen rüşetler, çevirilen utanmaz etrikalar..,Çocuk kardinaller, kadın papalar.. İki bin senelik teokrasinin akla sığmaz hikayesi..Haçlı seferleri, engizisyonlar, milyonlar insanı yakma’lar suda boğmalar, cenneti parayla satıp hovardalık yapma’lar, alimleri ve ilmi mahkum etmeler, Aforozlar;Bugün kü Batı cinsi ahlâksızlığın ve dinsizliğin o günkü tohumları…Hazreti İsa ve bakir Meryem adına, Onları tebcil eden, Kur’an ‘a ve İslâm’a karşı düşmanlığın hikayesi… Papalar resmigeçiti…